Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 7 november, 28 november, 7 december, 19 december, fler

Kursen ITIL Foundation behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation som Event Management, Incident Management, Request Fulfillment, Problem Management och Access Management. Kursen behandlar funktioner som Service Desk, Technical Management, IT Operations Management och Application Management. Vi går igenom roller, ansvar, teknik, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 7 november, 28 november, 19 december, 16 januari, 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Göteborg 7 november, 28 november, 19 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari, 13 mars, 20 mars, 3 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Malmö 7 november, 28 november, 7 december, 19 december, 16 januari, 13 februari, 27 februari, 20 mars, 27 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Linköping 7 november, 28 november, 19 december, 16 januari, 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti

Projektledning i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A710

Datum: 9 november, 23 november, 5 december, 14 december, fler

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 9 november, 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti
Göteborg 9 november, 5 december, 14 december, 22 februari, 27 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 22 maj, 14 juni, 16 augusti
Malmö 9 november, 23 november, 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 26 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti
Linköping 9 november, 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: A725

Datum: 28 november, 8 december, 26 januari, 13 februari, fler

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Göteborg 28 november, 26 januari, 27 februari, 9 mars, 10 april, 8 juni
Stockholm 8 december, 26 januari, 9 mars, 8 juni
Malmö 26 januari, 13 februari, 9 mars, 8 juni
Linköping 26 januari, 9 mars, 8 juni

Vinnande ledarskap

4 dagar

24900 kr

Kod: A730

Datum: 14 november, 9 januari, 15 februari, 20 mars, fler

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Stockholm 14 november, 9 januari, 20 mars, 26 juni
Göteborg 9 januari, 20 mars, 29 maj, 26 juni
Malmö 9 januari, 15 februari, 20 mars, 26 juni
Linköping 9 januari, 20 mars, 26 juni

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: A716

Datum: 23 januari, 6 mars, 8 maj, 11 maj, fler

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 23 januari, 6 mars, 19 juni
Göteborg 23 januari, 6 mars, 11 maj, 19 juni
Malmö 23 januari, 6 mars, 8 maj, 19 juni
Linköping 23 januari, 6 mars, 19 juni

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: A248

Datum: 26 oktober, 27 februari, 3 maj

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Linköping 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Sundsvall 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Umeå 26 oktober, 27 februari, 3 maj

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: A250

Datum: 14 november, 20 februari, 19 april

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 14 november, 20 februari, 19 april
Göteborg 14 november, 20 februari, 19 april
Malmö 14 november, 20 februari, 19 april
Linköping 14 november, 20 februari, 19 april

ITIL® v3 Capability stream: Operational Support & Analysis BLENDED LEARNING A250

3 dagar

21950 kr

Kod: A244

Datum: 14 november, 20 februari, 19 april

Kursen behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Vi går igenom roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 14 november, 20 februari, 19 april
Göteborg 14 november, 20 februari, 19 april
Malmö 14 november, 20 februari, 19 april
Linköping 14 november, 20 februari, 19 april

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: A249

Datum: 21 november, 9 januari, 10 april

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 21 november, 9 januari, 10 april
Göteborg 21 november, 9 januari, 10 april
Malmö 21 november, 9 januari, 10 april
Linköping 21 november, 9 januari, 10 april

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

10950 kr

Kod: A183

Datum: 28 november, 6 mars, 15 maj

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 28 november, 6 mars, 15 maj
Göteborg 28 november, 6 mars, 15 maj
Malmö 28 november, 6 mars, 15 maj
Linköping 28 november, 6 mars, 15 maj

ITIL® v3 Capability stream: Release, Control & Validation - BLENDED LEARNING A249

3 dagar

21950 kr

Kod: A243

Datum: 21 november, 9 januari, 10 april

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning. Läs mer

Stockholm 21 november, 9 januari, 10 april
Göteborg 21 november, 9 januari, 10 april
Malmö 21 november, 9 januari, 10 april
Linköping 21 november, 9 januari, 10 april

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: A735

Datum: 5 december, 23 mars, 6 juli

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 5 december, 23 mars, 6 juli
Göteborg 5 december, 23 mars, 6 juli
Malmö 5 december, 23 mars, 6 juli
Linköping 5 december, 23 mars, 6 juli

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: A720

Datum: 12 januari, 27 mars, 21 juni

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 12 januari, 27 mars, 21 juni
Göteborg 12 januari, 27 mars, 21 juni
Malmö 12 januari, 27 mars, 21 juni
Linköping 12 januari, 27 mars, 21 juni

ITIL® v3 Capability stream: Service Offerings & Agreements - BLENDED LEARNING A247

3 dagar

21950 kr

Kod: A246

Datum: 12 december, 23 januari, 13 mars

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Kursen behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 12 december, 23 januari, 13 mars
Göteborg 12 december, 23 januari, 13 mars
Malmö 12 december, 23 januari, 13 mars
Linköping 12 december, 23 januari, 13 mars

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: A247

Datum: 12 december, 23 januari, 13 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 12 december, 23 januari, 13 mars
Sundsvall 12 december, 23 januari, 13 mars
Umeå 12 december, 23 januari, 13 mars
Göteborg 12 december, 23 januari, 13 mars

Att leda ett högpresterande team

2 dagar

13950 kr

Kod: AK300-2

Datum: 17 november, 5 december, 2 februari, 20 februari, fler

Aldrig tidigare har lagarbete varit viktigare för en verksamhets framgång. De flesta verksamheter är idag mer komplext sammansatta än någonsin tidigare och det går inte längre att förlita sig på ett fåtal högpresterande individer. Det är en utmaning och ett ansvar som teamledare behöver kunna hantera. Läs mer

Stockholm 17 november, 20 februari, 16 maj
Malmö 5 december, 20 februari, 3 april, 16 maj
Göteborg 2 februari, 20 februari, 16 maj
Umeå 20 februari, 16 maj

ITSM Specialist – Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: I205

Datum: 1 december, 23 mars, 22 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 1 december, 23 mars, 22 maj
Göteborg 23 mars, 22 maj
Malmö 23 mars, 22 maj
Linköping 23 mars, 22 maj

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A711

Datum: 30 november, 30 januari, 29 maj

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 30 november, 30 januari, 29 maj
Linköping 30 januari, 29 maj
Sundsvall 30 januari, 29 maj
Umeå 30 januari, 29 maj

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: A723

Datum: 24 november, 7 februari, 27 april

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 24 november, 7 februari, 27 april
Linköping 7 februari, 27 april
Sundsvall 7 februari, 27 april
Umeå 7 februari, 27 april

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: A733

Datum: 1 december, 2 mars, 18 maj

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 1 december, 2 mars, 18 maj
Göteborg 2 mars, 18 maj
Malmö 2 mars, 18 maj
Linköping 2 mars, 18 maj