Addskills – kraft och inspiration som syns

Addskills erbjuder sedan 1990 ett brett utbud av kvalitetsledande utbildningar och utbildningstjänster inom IT, ledarskap och projektledning. Vi hjälper företag att öka intäkter, sänka kostnader och att möjliggöra affärsutveckling. Addskills utbildar årligen ca 10 000 utvecklare, it-tekniker, it-användare, projektledare och chefer genom schemalagd utbildning, anpassad företagsutbildning och e-learning.

Addskills är en Microsoft Gold utbildningspartner, ITIL utbildnings- och testcenter samt ett testcenter för Pearson VUE och ITIL certifieringstest. Tack ett optimerat utbildningskoncept och löpande fokus på kvalitet har svenska utbildningskunder utsett Addskills till Sveriges bästa Microsoft utbildningspartner.

Företaget har knappt 50 medarbetare och ett omfattande nätverk av externa kursledare. Addskills har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall och Umeå, och bedriver utbildning hos kunder över hela landet. Addskills är kvalitetssäkrat enligt Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags, SAUF, riktlinjer.

Addskills och Cornerstone - samägda sedan mars 2015

Efter mycket uppskattat samarbete mellan Addskills och Cornerstone under 2014 har bolagens ägare valt att ta samarbetet ett steg längre. Sedan mars 2015 är de båda bolagen samägda och bildar ett av Sveriges största utbildningsbolag. Tillsammans breddar respektive bolag sina utbildningsområden och utbildningslösningar, och stärker leveranstryggheten för sina kunder.