De fem största IT-trenderna under 2015

Trendspaning är ofta intressant för att se om andra tror som jag. Här hittar du en spaning från ThinkProgress om vilka fem tillväxtområden inom IT som kommer att växa mest under året.

Läs artikeln här

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.