Addskills utbildar 1800 it-användare på Valmet

Addskills i Karlstad har fått uppdraget att utbilda totalt cirka 1800 IT-användare på Valmet vid ett 50-tal seminarier i Karlstad, Sundsvall och Göteborg under våren.

När delar av Metso blev Valmet vid årsskiftet började också arbetet med att forma en ny IT-plattform. Valet föll på Office 365 med den nya version Office 2013 och Lync.

Den svenska utrullningen av programvarorna sker parallellt med att utbildningar ges på de olika orterna och ska enligt plan vara färdigt i slutet av maj.

Addskills i Karlstad har fått uppdraget att utbilda ca 1800 IT-användare som nu lämnar Lotus Notes och Sametime för att börja arbeta med Outlook och Lync. Samtidigt sker en uppgradering från Office 2007 till 2013.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!