Addskills och Cornerstone går samman

Efter höstens uppskattade samarbete tar nu Addskills och Cornerstone nästa steg och blir samägda. Tillsammans breddar respektive bolag sina utbildningsområden och utbildningslösningar, och stärker leveranstryggheten för sina kunder.

Addskills och Cornerstones samarbete har gjort att kunderna fått tillgång till betydligt fler startgarantier på det öppna kursutbudet. Det har bland annat gett kunderna möjlighet att gå utbildning inom smalare områden som tidigare varit svåra att leverera. I och med detta samgående kommer kursutbudet att synkroniseras fullständigt för att ge kunderna ett ännu mer komplett utbud.

Addskills och Cornerstones respektive styrkor blir gemensamma. Bolagen kan tillsammans erbjuda kunderna ett i Sverige tidigare osett utbud av inte bara kursområden, utan även leveransformer, tekniska och pedagogiska lösningar; och detta med ett stort, internationellt nätverk i ryggen. Addskills och Cornerstone ser fram emot alla nya möjligheter detta ger.

- Vi är så nöjda över hur vår allians har fungerat att det här känns som det naturliga steget då vi och Cornerstone står för samma värderingar och kvalitetskrav.

Jaan Lepp, Addskills

- Den största styrkan i den här affären är medarbetarna vi har i respektive bolag. Nu kommer de att arbeta ihop och tillsammans skapa ett ännu starkare erbjudande för morgondagens krav på utbildningsrelaterade tjänster.

Jaber Zain, Cornerstone

Kontaktinformation

Jaan Lepp, Styrelseordförande Addskills – jaan.lepp@addskills.com alt 070 798 02 02

Jaber Zain, Styrelseordförande Cornerstone – jaber.zain@cornerstone.se alt 070 449 64 64

Våra utbildningscenter

Vi har utbildningscenter på många ställen i landet. Hitta den som ligger närmast dig!

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!