Addskills LiveClass™ – utbildning närmare dig!

Med Addskills Liveclass™ breddar vi utbildningsmöjligheterna på din ort, så att du får tillgång till utbildning av högsta kvalitet utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar. Vi erbjuder idag utbildning via Addskills LiveClass™ i Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Karlstad, Växjö, Örebro, Sundsvall och Umeå.

Vad är Addskills LiveClass™?

Addskills LiveClass™ är en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Kursledaren står i en så kallad masterkurssal med elever som vanligt. Masterkurssalen är uppkopplad med den senaste videokonferenstekniken till satellitkurssalar runt om i landet. Deltagarna i satellitkurssalarna deltar på samma villkor och kommunicerar direkt med masterkurssalen och de andra satellitkurssalarna via ljud- och videouppkoppling.

Detta gör att Addskills LiveClass™ i stora drag ger samma upplevelse som att delta i utbildning på plats. Eftersom LiveClass™-deltagande sker på ett av Addskills utbildningscenter, får du de bästa förutsättningarna att ostört utveckla din kompetens och maximera inlärningen. Kurserna kan ges både som företagskurser och som schemalagd utbildning.

Så går LiveClass till

Som LiveClass™-deltagare kan du:

  • Följa kursledarens teorigenomgångar och demonstrationer.
  • Interagera fullt ut i diskussioner och erfarenhetsutbyte med kursledaren och övriga deltagare.
  • Se kursledarens presentation, whiteboard-anteckningar och demonstrationer.
  • Få distanshjälp av kursledaren vid individuella övningar.
  • Få maximal inlärning genom den kontrollerade utbildningsmiljön.


Addskills LiveClass™ skiljer sig från många andra e-utbildningslösningar genom att den erbjuder lärarledda instruktioner, mycket interaktion och en kontrollerad utbildningsmiljö. Du kan ostört fokusera på ditt lärande och använder en dator som är optimerad och installerad för din specifika kurs.

Mer om Addskills LiveClass™

Addskills LiveClass™ genomförs med specifikt utrustade kurssalar på Addskills utbildningscenter, s.k. master- respektive satellitkurssal.

Masterkurssalen

För att du som deltar i Addskills LiveClass™ skall kunna få den förväntade kursupplevelsen, är masterkurssalen utrustad med videokameror och mikrofoner som sänder ljud och bild i HD-kvalitet. Den traditionella whiteboard-tavlan är utbytt mot en elektronisk modell som sänder allt som kursledaren presenterar, ritar och demonstrerar. I masterkurssalens bakre vägg finns TV-monitorer och högtalare som tar emot bild och ljud från satellitkursalarna. Masterkurssalen finns i ett av Addskills utbildningscenter.

Satellitkurssalen

I ett annat av Addskills utbildningscenter finns satellitkurssalen där du med kurskollegor deltar på utbildningen. Med det befinner du dig i en kontrollerad och fungerande utbildningsmiljö. Satellitkurssalen är utrustad med två TV-monitorer. Den ena spelar upp bild i realtid från masterkurssalens aktiva videokamera medan den andra visar det som kursledaren presenterar på den elektroniska whiteboarden. Med mikrofon och högtalare har du som LiveClass™-deltagare samma förutsättningar att interagera i diskussioner och erfarenhetsutbyte som en deltagare i masterkurssalen. Under individuella övningar kan du kommunicera och få hjälp av din kursledare via ett anpassat fjärrskrivbordsprogram.

Addskills LiveClass™ vs. traditionell distansutbildning

  Addskills LiveClass™ Traditionell distansutbildning
Upplägg Precis som utbildning på plats, kortare teorigenomgångar följt av demonstration och övningar
Längre teorigenomgångar följt av individuella övningar
Teorigenomgång Interaktion som att delta i utbildning på plats
Vanligtvis envägskommunikation med liten möjlighet till interaktion
Övningar/laborationer Kursledaren stödjer via videotelefoni och delad skärm
Liten möjlighet att få stöd och det vanligtvis genom chatt eller e-post
Antal deltagare Master- och satellitkurssal max 12 deltagare tillsammans
Upp till 50 deltagare
Utbildningsmiljö Certifierade LiveClass™-kurssalar minimerar risken för störning
Vid din arbetsplats är risken för störande moment stor
Kurskollegor På Addskills utbildningscenter träffar du andra kursdeltagare
Genomförs utbildningen från arbetsplatsen eller hemmet finns inga möjligheter att träffa kurskollegor

Jag vill veta mer

Kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill komma i kontakt med kunder som redan provat Addskills LiveClass™.

Namn: *
Företag:
Ort:
E-postadress: *
Telefon:
Meddelande:
 
 * = obligatorisk uppgift
 

Visa varukorgen

Totalt

0 SEK
Till Kassan
exkl. moms
Addskills
Stockholm
Telefon: +46 8 440 11 00
Göteborg
Telefon: +46 31 46 72 00
Malmö
Telefon: +46 40-33 08 50
Linköping
Telefon: +46 13 37 67 50
Sundsvall
Telefon: +46 60 740 81 00
Umeå
Telefon: +46 90 200 61 00

Addskills AB, Säte: Stockholm, Org.nr: 556404-6133

webmaster@addskills.se
Clear