Programmera med Microsoft Excel 2007/2010/2013 VBA 1Kursnummer A140

Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA (Visual Basic for Applications) för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar.

Målgrupp

Denna utbildning i Excel VBA vänder sig till avancerade användare som vill automatisera arbetet i Excel med programmering. Under utbildningen kan du välja mellan att arbeta med Excel 2007, 2010 eller 2013.

Förkunskaper

Du bör ha goda användarkunskaper i Excel motsvarande kurserna Hantera funktioner i Excel samt Hantera pivottabeller och listor i Excel. Förkunskaper motsvarande kursen Introduktion till programmering. är en fördel.

Utbildningens längd

Programmera med Excel VBA 1 varar tre dagar.

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi kursen Programmera med Excel VBA 2. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag. Vi kan även utveckla applikationer åt dig eller arbeta som expertstöd när du utvecklar egna applikationer.

Pris

15 950 SEK

LiveClassStartgaranti

För att underlätta din planering ger Addskills startgaranti på ett stort antal schemalagda kurser. 

Startgaranti garanterar att en kurs du bokat, och som skriftligen bekräftats, aldrig stängs på grund av för få bokade deltagare. På detta sätt vill Addskills erbjuda en trygghet i att få den utbildning du behöver, när du behöver den.

Kurstillfällen med startgaranti visas i fetstil i kursschemat.

För att säkerställa att varje kurs lever upp till Addskills kvalitetskrav väljer vi att i vissa fall optimera innehållet i vissa tekniska kurser från Microsoft. Optimeringen kan bestå av att:

 • Anpassa en kurs till ny programversion
 • Ta bort kursmoment som inte är applicerbara i Sverige
 • Förlänga eller förkorta en kurs för att göra kursen bättre
 • Lägga till avsnitt från andra kurser eller egenproducerat kompletterande material
 • Koncentrera kursinnehållet till färre områden och fördjupa kursen

Kursen genomförs i samarbete med Addskills samarbetspartner. Partnerkurser genomförs vanligen i partnerföretagets lokaler. För kurser inom Cisco, Citrix, test (AddQ) och VMware avräknas vid betalning med kompetenskort två kursdagar för varje kursdag. Kompetenskortet Fyran kan inte användas för att betala partnerkurser inom Cisco, Citrix, test (AddQ) och VMware.

Vissa tillfällen av denna kurs ges via Addskills LiveClass™. LiveClass™ är en lärarledd interaktiv onlineutbildning som ökar tillgängligheten till kompetensutveckling. LiveClass™ möjliggör mycket interaktion och ger i stora drag samma upplevelse som att delta i utbildning på plats. Den största skillnaden är att klassrumskommunikationen med kursledaren och övriga deltagare sker med hjälp av senaste videokonferensteknik. LiveClass™-deltagande sker på ett av Addskills utbildningscenter, vilket ger de bästa förutsättningarna att ostört utveckla din kompetens och maximera inlärningen. LiveClass™ innehåller lärarledda instruktioner, mycket interaktion och en kontrollerad utbildningsmiljö. Du kan ostört fokusera på ditt lärande och använder en dator som är optimerad och installerad för din specifika kurs. Kurstillfällen med LiveClass™ finns i Göteborg, Örebro, Jönköping, Linköping, Karlstad, Växjö och Umeå.

Vissa tillfällen av denna kurs ges på färre kursdagar än vanligt. Vid accelererat kurstillfälle är kursdagarna något förlängda så att den totala kurstiden är densamma som vanligt.

Vissa tillfällen av denna kurs ges via Addskills EveryWhere, dvs lärarledd utbildning som du deltar i från din arbetsplats, ditt hemmakontor eller annan plats som passar dig. Med Addskills EveryWhere deltar du i en kurs och följer allt som händer i kurssalen via senaste videokonferensteknik. Du använder ett digitalt kursmaterial och gör samma övningar och laborationer som kursdeltagare i kurssalen. Under hela kursen kan du kommunicera med kursledaren via chatt.

Kursen kan betalas med kompetenskort.

Kursinnehåll

 • Automatisera Excel
 • Visual Basic-editorn
 • Programspråkets uppbyggnad
 • Objekt, egenskaper och metoder
 • Procedurer och funktioner
 • Variabler
 • Strukturerade program
 • Programflödesstrukurer
 • Felsökning
 • Skapa egna formulär
 • Programkod som aktiveras av händelser
 • Felhantering
 • Skapa en egen applikation
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Omdöme

Kursen har skapat en bred grundförståelse för mig så att jag så sakta kan börja lösa egna problem i mitt arbete med VBA.

Visa varukorgen

Totalt

0 SEK
Till Kassan
exkl. moms
Addskills
Stockholm
Telefon: +46 8 440 11 00
Göteborg
Telefon: +46 31 46 72 00
Malmö
Telefon: +46 40 92 38 00
Örebro
Telefon: +46 19 760 23 60
Linköping
Telefon: +46 13 37 67 50
Jönköping
Telefon: +46 36 29 12 200
Karlstad
Telefon: +46 54 18 62 62
Växjö
Telefon: +46 470 78 29 00
Sundsvall
Telefon: +46 60 740 81 00
Umeå
Telefon: +46 90 200 61 00

Addskills AB, Säte: Stockholm, Org.nr: 556404-6133

webmaster@addskills.se
Clear