Fast Track to ScalaKursnummer A386

Kursen Fast Track till Scala har utvecklats av Martin Odersky, skaparen av Scala, och Heiko Seeberger, en erkänd Scala-expert. Kursen ger dig en utmärkt grund i Scala och syftar till att ge utvecklare som är erfarna programmerare i Java eller andra språk som C + +, C # eller Ruby, en bra plattform för att tryggt kunna börja programmera i Scala. Kursen är intensiv och ger dig en gedigen förståelse för grunderna i språket, verktygen och utvecklingsprocessen samt en god förståelse för de mer avancerade funktionerna. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

Utvecklare som vill ta nästa steg inom modern applikationsutveckling genom att skriva robust, underhållsbar och skalbar mjukvara.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av mjukvarutveckling och grundkunskaper i Java, C# , C++ eller Ruby. Inga förkunskaper i Scala förutsätts.

Utbildningens längd

Kursen varar två dagar.

Vidareutbildning

Vi ordnar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.

Pris

15 450 SEK

För att underlätta din planering erbjuder Addskills startgaranti på ett flertal schemalagda kurser. Startgarantin garanterar att en kurs du bokat, och som bekräftats av oss med en skriftlig bokningsbekräftelse, inte stängs på grund av för få bokade deltagare.

Kurser markerade med startgaranti i kursbeskrivning innebär att vi erbjuder minst ett tillfälle av denna kurs med startgaranti under de närmaste 6 månaderna. Vi förbehåller oss rätten att ändra vilka kurser som omfattas av startgaranti. Startgaranti kan aldrig tas bort på kurstillfällen med bekräftade kursbokningar. Kurstillfällen med startgaranti visas i fetstil i kursschemat.

För att säkerställa att varje kurs lever upp till Addskills kvalitetskrav väljer vi att i vissa fall optimera innehållet i vissa tekniska kurser från Microsoft. Optimeringen kan bestå av att:

 • Anpassa en kurs till ny programversion
 • Ta bort kursmoment som inte är applicerbara i Sverige
 • Förlänga eller förkorta en kurs för att göra kursen bättre
 • Lägga till avsnitt från andra kurser eller egenproducerat kompletterande material
 • Koncentrera kursinnehållet till färre områden och fördjupa kursen

Kursen genomförs i samarbete med Addskills samarbetspartner. Partnerkurser genomförs vanligen i partnerföretagets lokaler. För kurser inom Cisco, Citrix, test (AddQ) och VMware avräknas vid betalning med kompetenskort två kursdagar för varje kursdag. Kompetenskortet Fyran kan inte användas för att betala partnerkurser inom Cisco, Citrix, test (AddQ) och VMware.

Vissa tillfällen av denna kurs ges via Addskills LiveClass™. LiveClass™ är en lärarledd interaktiv onlineutbildning som ökar tillgängligheten till kompetensutveckling. LiveClass™ möjliggör mycket interaktion och ger i stora drag samma upplevelse som att delta i utbildning på plats. Den största skillnaden är att klassrumskommunikationen med kursledaren och övriga deltagare sker med hjälp av senaste videokonferensteknik. LiveClass™-deltagande sker på ett av Addskills utbildningscenter, vilket ger de bästa förutsättningarna att ostört utveckla din kompetens och maximera inlärningen. LiveClass™ innehåller lärarledda instruktioner, mycket interaktion och en kontrollerad utbildningsmiljö. Du kan ostört fokusera på ditt lärande och använder en dator som är optimerad och installerad för din specifika kurs. Kurstillfällen med LiveClass™ finns i Göteborg, Örebro, Jönköping, Linköping, Karlstad, Växjö och Umeå.

Vissa tillfällen av denna kurs ges på färre kursdagar än vanligt. Vid accelererat kurstillfälle är kursdagarna något förlängda så att den totala kurstiden är densamma som vanligt.

Vissa tillfällen av denna kurs ges via Addskills EveryWhere, dvs lärarledd utbildning som du deltar i från din arbetsplats, ditt hemmakontor eller annan plats som passar dig. Med Addskills EveryWhere deltar du i en kurs och följer allt som händer i kurssalen via senaste videokonferensteknik. Du använder ett digitalt kursmaterial och gör samma övningar och laborationer som kursdeltagare i kurssalen. Under hela kursen kan du kommunicera med kursledaren via chatt.

Kursen kan betalas med kompetenskort.

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Första stegen inom Scala
 • Grunderna i OO
 • Testning
 • Collections och funktionell programmering
 • Högre ordningens funktioner
 • 'For-expressions' och loopar
 • Arv och 'traits'
 • Mönsterigenkänning
 • Hantering av alternativa värden
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Visa varukorgen

Totalt

0 SEK
Till Kassan
exkl. moms
Addskills
Stockholm
Telefon: +46 8 440 11 00
Göteborg
Telefon: +46 31 46 72 00
Malmö
Telefon: +46 40 92 38 00
Uppsala
Telefon: +46 18 50 00 30
Örebro
Telefon: +46 19 760 23 60
Linköping
Telefon: +46 13 37 67 50
Jönköping
Telefon: +46 36 29 12 200
Karlstad
Telefon: +46 54 18 62 62
Växjö
Telefon: +46 470 78 29 00
Sundsvall
Telefon: +46 60 740 81 00
Umeå
Telefon: +46 90 200 61 00

Addskills AB, Säte: Stockholm, Org.nr: 556404-6133

webmaster@addskills.se
Clear