Expertkurs: Windows Azure Service Bus In-Depth with Alan SmithKursnummer A329

This intensive two day course provides the knowledge and skills required to leverage the SOA, communication and integration capabilities provided by Windows Azure Service Bus. The course will cover the use of the Azure Service Bus to provide connectivity to on-premise and cloud-based services. The use of relayed messaging for request-response operations and brokered messaging for asynchronous one-way messaging will be explored and best practices for reliable secure messaging explained. Advanced features like publish-subscribe messaging, routing, message sessions and correlation will be covered in detail as well as procedures for handling failed and expired messages. The use of the Azure Access Control service, combined with claims-based identity, to secure service bus access will be covered. The future directions of the Windows Azure Service Bus will also be discussed. The emerging Service Bus EAI & EDI integration capabilities will be discussed and demonstrated.
The course will feature numerous hands-on labs; Azure usage is included in the cost of the course. As the Azure Service Bus is a rapidly evolving technology the course content can be subject to change.
This course has been developed by and is taught by Alan Smith, one of the lead contributors to the Azure development community. Alan is a member of the Microsoft Application Server Group advisor team and provides direct feedback to the development teams on emerging Azure technologies, and has held Microsoft's most valuable professional (MVP) award for seven years.

Målgrupp

Experienced developers and architects.

Förkunskaper

Experience developing applications with Visual Studio. The courseware is in English and the trainer speaks English.

Utbildningens längd

Two days.

Vidareutbildning

We offer a wide range of courses for developers and also arrange private training for your company.

Pris

15 950 SEK

LiveClass

För att underlätta din planering ger Addskills startgaranti på ett stort antal schemalagda kurser. 

Startgaranti garanterar att en kurs du bokat, och som skriftligen bekräftats, aldrig stängs på grund av för få bokade deltagare. På detta sätt vill Addskills erbjuda en trygghet i att få den utbildning du behöver, när du behöver den.

Kurstillfällen med startgaranti visas i fetstil i kursschemat.

För att säkerställa att varje kurs lever upp till Addskills kvalitetskrav väljer vi att i vissa fall optimera innehållet i vissa tekniska kurser från Microsoft. Optimeringen kan bestå av att:

 • Anpassa en kurs till ny programversion
 • Ta bort kursmoment som inte är applicerbara i Sverige
 • Förlänga eller förkorta en kurs för att göra kursen bättre
 • Lägga till avsnitt från andra kurser eller egenproducerat kompletterande material
 • Koncentrera kursinnehållet till färre områden och fördjupa kursen

Kursen genomförs i samarbete med Addskills samarbetspartner. Partnerkurser genomförs vanligen i partnerföretagets lokaler. För kurser inom Cisco, Citrix, test (AddQ) och VMware avräknas vid betalning med kompetenskort två kursdagar för varje kursdag. Kompetenskortet Fyran kan inte användas för att betala partnerkurser inom Cisco, Citrix, test (AddQ) och VMware.

Vissa tillfällen av denna kurs ges via Addskills LiveClass™. LiveClass™ är en lärarledd interaktiv onlineutbildning som ökar tillgängligheten till kompetensutveckling. LiveClass™ möjliggör mycket interaktion och ger i stora drag samma upplevelse som att delta i utbildning på plats. Den största skillnaden är att klassrumskommunikationen med kursledaren och övriga deltagare sker med hjälp av senaste videokonferensteknik. LiveClass™-deltagande sker på ett av Addskills utbildningscenter, vilket ger de bästa förutsättningarna att ostört utveckla din kompetens och maximera inlärningen. LiveClass™ innehåller lärarledda instruktioner, mycket interaktion och en kontrollerad utbildningsmiljö. Du kan ostört fokusera på ditt lärande och använder en dator som är optimerad och installerad för din specifika kurs. Kurstillfällen med LiveClass™ finns i Göteborg, Örebro, Jönköping, Linköping, Karlstad, Växjö och Umeå.

Vissa tillfällen av denna kurs ges på färre kursdagar än vanligt. Vid accelererat kurstillfälle är kursdagarna något förlängda så att den totala kurstiden är densamma som vanligt.

Vissa tillfällen av denna kurs ges via Addskills EveryWhere, dvs lärarledd utbildning som du deltar i från din arbetsplats, ditt hemmakontor eller annan plats som passar dig. Med Addskills EveryWhere deltar du i en kurs och följer allt som händer i kurssalen via senaste videokonferensteknik. Du använder ett digitalt kursmaterial och gör samma övningar och laborationer som kursdeltagare i kurssalen. Under hela kursen kan du kommunicera med kursledaren via chatt.

Kursen kan betalas med kompetenskort.

Kursinnehåll

 • Capabilities of Windows Azure Service Bus
 • Using the Azure Service Bus relay service to enable connectivity to services
 • Developing asynchronous brokered messaging using topics, queues and subscriptions
 • Implementing integration patterns, such as message sessions, dead-lettering, message expiration and correlation
 • Securing the Azure Service Bus using the Azure Access Control service
 • Capabilities of Service Bus EAI & EDI integration capabilities
 • The Azure Service Bus pricing model
 • Future developments of Azure Service Bus
 • As the Windows Azure middleware services are constantly evolving the content of the content will be updated to match the latest developments.

Visa varukorgen

Totalt

0 SEK
Till Kassan
exkl. moms
Addskills
Stockholm
Telefon: +46 8 440 11 00
Göteborg
Telefon: +46 31 46 72 00
Malmö
Telefon: +46 40 92 38 00
Örebro
Telefon: +46 19 760 23 60
Linköping
Telefon: +46 13 37 67 50
Jönköping
Telefon: +46 36 29 12 200
Karlstad
Telefon: +46 54 18 62 62
Växjö
Telefon: +46 470 78 29 00
Sundsvall
Telefon: +46 60 740 81 00
Umeå
Telefon: +46 90 200 61 00

Addskills AB, Säte: Stockholm, Org.nr: 556404-6133

webmaster@addskills.se
Clear